Sigurne Staze

DA BOR DOBIJE INFRASTRUKTURU ZA BICIKLISTE!

Sigurne Staze | 01.06.2021. | 1 minut čitanja
  1. Formirati „Pešačko-biciklističku stazu“ na Crnovrškoj pruzi;
  2. U sledećim ulicama projektovati biciklističke staze/trake: Zeleni bulevar, Timočke divizije, Crnovrških brigada, Moše Pijade, Nikole Pašića Zaječarska, Vojvode Mišića, Dr Milovanovića, Devete brigade, Cara Lazara, Nade Dimić i Save Kovačevića.
  3. Obezbediti parking za bicikle kod svih javnih, komunalnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova kao i na svim postojećim javnim parkiralištima.
  4. Da grad Bor subvencioniše kupovinu bicikla za građane na primeru grada Novog Sada;