Sigurne StazeUticaj mobilnog telefona na nastanak saobraćajne nezgode

piše: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 29.07.2019. | 10 minuta čitanja