Sigurne StazeDa li su Boru potrebne Zone 30?

piše: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 20.06.2020. | 7 minuta čitanja
  1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS, 4/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon, 87/2018 i 23/2019)
  2. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Службени гласник РС”, број 85/17)