Sigurne Staze

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, Tehnički fakultet, Bor

predavanje: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 27.11.2019. | 8 minuta čitanja
U sklopu predavanja promovisan je projekat „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“, koji jasno obuhvata lokacije u gradu gde se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode, ali isto tako prezentuje šta to utiče na njih, kao i koje su to sigurne staze za bezbedno kretanje po gradu.
Projekat „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“ urađen je za teritoriju Bora, ali su metod i način rada primenjivi na svaku opštinu u Srbiji. U tome i jeste prednost rada sa otvorenim podacima – saradnja svih direktnih i indirektnih učesnika na prikupljanju, obradi i analizi podataka kako bi se ponudilo najefikasnije rešenje.