Sigurne Staze

Pešaci vs vozači - konflikt koji traje

analiza: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 03.05.2020. | 10 minuta čitanja
  1. Pregledni izveštaj, Bezbednost pešaka u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije, oktobar 2018. god.
  2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 - US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 - dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 - US, 24 od 26. marta 2018.)
  3. Pandemija saobraćajnih nezgoda link
  4. Na svaka 4 minuta pogine dete u saobraćaju link
  5. Bezbednost pešaka na teritoriji grada Bora link