Sigurne Staze

Poražavajući rezultati nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja

konferencija: Prof. dr Krsto Lipovac | 09.07.2020. | 6 minuta čitanja • U ovim dokumentima je dobro sagledano postojeće stanje i najvažniji problemi bezbednosti saobraćaja,
 • Definisani su kvantifikovani ciljevi u pogledu unapređenja stavova, indikatora bezbednosti saobraćaja (posebno unapređenja ponašanja na putevima), smanjivanja broja nastradalih, a posebno smanjivanja broja nastradale dece u saobraćaju i smanjivanja ukupnih društveno-ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda,
 • Definisani su ciljevi po godinama, kao i ciljevi na kraju perioda (2020),
 • Definisana je obaveza redovnog praćenja realizacije strategije i stručno ocenjivanje dostizanja ciljeva strategije,
 • Predviđena je obaveza redovnog informisanja političke, stručne i najšire javnosti o rezultatima koji su postignuti itd.

 

 • Nije ostvareno planirano povećanje upotrebe sigurnosnih pojaseva,
 • Posebno su loši rezultati kod upotrebe sigurnosnih pojaseva na zadnjim sedištima,
 • Nije ostvareno planirano smanjenje prekoračenja brzine na našim putevima,
 • Nije dostignut planirani procenat upotrebe dečijih sedišta,
 • Umesto povećanja, smanjena je upotreba kaciga kod motociklista,
 • Nije ostvareno planirano smanjenje vožnje pod uticajem alkohola,
 • Nije ostvarena redovna primena alata unapređenja bezbednosti putne infrastrukture,
 • Posebno su loši i neprihvatljivi rezultati u pogledu stradanja dece u saobraćaju (umesto proklamovanog smanjenja stradanja dece i eliminisanja smrtnog stradanja dece, došlo je do povećanja broja poginule i povređene dece u saobraćaju).

 

 • 288 više poginulih lica,
 • 925 više teško povređenih lica i
 • oko 15.000 više lakše povređenih lica, u odnosu na strategijom definisane ciljeve!
 • Ovo povećanje broja nastradalih, prema evropskom modelu za izračunavanje ukupnih ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda, koštalo je naše društvo oko 1,6 miliardi evra više nego što je bilo određeno kao prelazni cilj u strategiji bezbednosti saobraćaja.

 • Da Vlada Srbije dosledno sprovodi, odnosno da organizuju i prati sprovođenje mera i aktivnosti predviđenih Strategijom bezbednosti saobraćaja,
 • Da se aktivira Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja i da preuzme odlučujuću ulogu, ali i odgovornost za stanje bezbednosti saobraćaja u Srbiji,
 • Da nosioci vlasti na lokalnom nivou organizuju i prate sprovođenje mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti,
 • Da sve jedinice lokalne samouprave pripreme, usvoje i sprovode lokalne strategije i akcione planove bezbednosti saobraćaja koji će biti zasnovani na podacima, stručnim analizama i mogućnostima,
 • Da Vlada formira stručnu radnu grupu za praćenje sprovođenja strategije bezbednosti saobraćaja i informisanje javnosti o rezultatima, uz stručno i nepristrasno praćenje dostizanja ciljeva strategije,
 • Da se o stanju bezbednosti saobraćaja i sprovođenju strategije bezbednosti saobraćaja redovno informišu Vlada Srbije, Narodna skupština, stručna i najšira javnost.
 • Kadrovski jačati jedinica lokalne samouprave - u svakoj opštini/gradu bi trebalo da ima makar jedan zaposleni čiji osnovni posao organizacija i sprovođenje mera bezbednosti saobraćaja,
 • Vršiti stalno stručno usavršavanje zaposlenih u opštinama i gradovima, kroz redovne obuke u vidu seminara, konferencija i drugih stručnih skupova posvećenih bezbednosti saobraćaja,
 • U svim opštinama i gradovima dosledno i odgovorno, namenski koristiti sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje,
 • Da državna revizorska institucija (DRI) nadzire korišćenje namenskih sredstava i o tome informiše javnost, odnosno pokreće mere protiv onih koji nenamenski koriste ovaj novac,
 • Da se na svim nivoima i u svim oblastima promoviše savremeni koncept odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja, sa naglaskom na vanpravnu odgovornost kreatora sistema,
 • Nastaviti redovno snimanje i analizu stavova o rizicima u saobraćaju, izloženosti saobraćaju, indikatora bezbednosti saobraćaja i drugih obeležja bezbednosti saobraćaja, kako bi se stvarali uslovi da bezbednost saobraćaja bude zasnovana na podacima i na nauci.