Sigurne Staze

Osobe sa invaliditetom nedovoljno uključene u društveni i socijalni život

Sigurne Staze | 28.03.2021. | 4 minuta čitanja
4. Koji su svakodnevni problemi sa kojima se susrećete u Boru?

7. Da li smatrate da osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u proces donošenja odluka na teritoriji grada Bora? 8. Da li smatrate da će mobilnom i web aplikacijom koja je u izradi Vaši problemi biti vidljivi donosiocima odluka na teritoriji grada Bora? I da li će aplikacija doprineti njihovom rešavanju? 9. Za kraj ovog intervijua Vaša poruka građanima Bora.