Sigurne StazeZa veću bezbednost pešaka u Boru, osvetliti pešačke prelaze

piše: Igor Velić, master inženjer saobraćaja | 21.06.2020. | 7 minuta čitanja
Literatura

  1. Pregledni izveštaj, Bezbednost pešaka u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije, oktobar 2018. god.
  2. Izveštaj o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja u periodu od 2014. do 2018. godine za grad Bor, Agencija za bezbednost saobraćaja R. Srbije
  3. V. Škerović, M. Gordić, N. Galović, A. Đuretić, Parametri vidljivosti kao ključni aspekst bezbednosti pešačkih prelaza
  4. N. Štrbac Hadžibegović, Minel‐Schréder, Osvetljenje u funkciji povećanja bezbednosti pešaka u saobraćaju, Srpsko društvo za osvetljenje, Savetovanje „Osvetljenje 2013“
  5. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 - US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 - dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 - US, 24 od 26. marta 2018.)
  6. sigurnestaze.com bezbednost-pesaka-na-teritoriji-grada-bora.html, link