Sigurne Staze

Kako do održive urbane mobilnosti i strateškog upravljanja saobraćajem u Boru

Sigurne Staze | 07.04.2021. | 6 minuta čitanja


  • Strategiju za bezbednost saobraćaja
  • Plan održive urbane mobilnosti
  • Akcione planove
  • Katastar saobraćajne signalizacije
  • Razvoj GIS softvera za bezbednost saobraćaja i urbanu mobilnost
  • Saobraćajne analize primenom geografskih informacionih sistema
  • Izrada mobilnih i veb aplikacija za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja (trenutno su u izradi: pristupacnostbor.com i mobilitybor.com
  • Savremen koncept saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja
  • Konsultantsku i savetodavnu podršku i pomoć