EU Resurs centar info dan – Predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekta
Photo by Sigurne Staze

EU Resurs centar info dan – Predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekta

 1. Kreiranje e-platforme kao jedinstvenog i sveobuhvatnog inkubatora građanskog aktivizma,
 2. Program jačanja kapaciteta civilnog društva kroz treninge upotpunjene mentorskim programima,
 3. Kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo kroz sprovođenje analize o finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva i kampanje javnog zagovaranja,
 4. Program finansijske podrške civilnom društvu.
 • 08. maj – Novi Sad, SKC Fabrika, sa početkom od 16:30
 • 09. maj – Užice, Gradski kulturni centar, sa početkom od 11:00
 • 10. maj – Niš, EU Info Point centar, sa početkom od 11:00
 • 11. maj – Bor, Media centar, sa početkom od 17:00
 • 12. maj – Jagodina, prostorije Crvenog krsta, sa početkom od 15:00

 • Sigurne Staze

  Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com