Sigurne Staze

Istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti saobraćaja

Sigurne Staze | 10.05.2021. | 8 minuta čitanja
  1. Rezultati sprovedenog anketnog upitnika
  • Demografske karakteristike uzorka


  • Saobraćajne navike ispitanika i prikaz saobraćajne situacije u gradu Boru
  • Značajne političke i inženjerske mere sa stanovišta bezbednosti saobraćaja