Sigurne Staze

U Boru povređeno 27-oro dece u saobraćaju!

Sigurne Staze | 01.09.2021. | 8 minuta čitanja
 • Ima 36kg ili 135cm (Preporuka Svetske Zdravstvene Organizacije je 150 cm);
 • Može da sedi celim leđima uz naslon sedišta, sa nogama presavijenim preko ivice sedišta;
 • Donji deo pojasa leži nisko preko karlice (ne preko stomaka);
 • Godnji deo pojasa leži preko sredine ramena (ne preko vrata);
 • Dete može da izdrži u ovom položaju tokom celog putovanja;
 1. Izveštaj o osnovnim pokazateljima stanja bezbednosti saobraćaja (2016. do 2020.) za grad Bor, Agencija za bezbednost saobraćaja, Beograd, jul 2021. god.
 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Službeni glasnik RS”, br. 41 od 2. juna 2009, 53 od 29. jula 2010, 101 od 30. decembra 2011, 32 od 8. aprila 2013 – US, 55 od 23. maja 2014, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 9 od 5. februara 2016 – US, 24 od 26. marta 2018.)
 3. Velić I. Projekat:” Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru (sigurnestaze.com)”, Analiza bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji grada Bora u periodu od 2007. do 2018. godine sa predlogom mera i hitnih intervencija, GIS udruženje Srbije, Bor, jun 2019. god.
 4. Živković F., Velić I., Istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti, Bor, maj 2021. god.
 5. Ko je odgovoran zbog stradanja dece u saobraćaju ? (link)
 6. Posledice brze vožnje (link)
 7. Da li su nam zaista potrebna dečija auto-sedišta i sigurnosni pojasevi? (link)