(Video) 300 borskih srednjoškolaca prošlo obuku o bezbednom učešću u saobraćaju
Photo by tebraportal.rs

(Video) 300 borskih srednjoškolaca prošlo obuku o bezbednom učešću u saobraćaju

U sklopu projekta "Pričajmo o bezbednosti da ne bi smo pričali o posledicama", udruženje Sigurne staze i Tebrizam u saradnji sa srednjim školama, održalo je niz edukativnih radionica o uzrocima i posledicama saobraćajnih nezgoda sa mladim licima.

Edukativne radionice su obuhvatile sve srednje škole u Boru, dok je obuku za bezbedno učestvovanje mladih u saobraćaju prošlo trista borskih srednjoškolaca.Na predavanju je bilo reči i o značaju korišćenja sigurnosnih pojaseva, o uticaju brzine, alkohola, i upotrebe mobilnog telefona na nastanak saobraćajne nezgode. Predavanje su pratili i video klipovi potresnog sadržaja na kojima su prikazani karakteristični slučajevi saobraćajnih nezgoda i grešaka koje učesnici u saobraćaju prave.Ideja koju zastupa udruženje Sigurne staze je uvođenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kao nastavnog predmeta u škole, jer sticanje znanja i formiranje ispravnih stavova u vezi bezbednosti saobraćaja predstavlja kvalitetan osnov za dalju nadgradnju kod dece starijeg uzrasta i odraslih, u ovoj oblasti.Na ovaj način, postiže se unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja, odnosno unapređenje ponašanja učesnika u saobraćaju, a samim tim i smanjenje broja poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama.

Ono što pre svega nedostaje u našoj zemlji je, sistemski i kontinuiran pristup u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju. Da nema sistemskog pristupa u poboljšanju i unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja govori i podatak, da u našoj zemlji ne postoji definisan plan i program nastave kao ni udžbenik posvećen ovoj temi.Cilj našeg udruženja da ovakva i slična predavanja, treba da postanu obavezna u svim školama i predškolskim ustanovama, jer se time može mnogo postići na prevenciji nezgoda u saobraćaju.

Stradanje mladih lica na bilo koji način, a posebno u situaciji koju je to moguće sprečiti, predstavlja ogroman udarac za porodicu i čitavu zajednicu. Stoga je dužnost svih članova društva da spreči da se životi mladih ljudi dovode u opasnost u saobraćaju. Njihova bezbednost je veliki izazov za sve, a posebno za one čiji je to profesionalni poziv.

Rad Sigurnih staza podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Fotografije: tebraportal.rs

Sigurne Staze

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje i bezbednost saobraćaja bicibor.rs; ekobus.rs; mobilitybor.rs; pristupacnostbor.com